Ponton zonder ligplaats

Is het ponton precies wat u zoekt naast uw woonark of wilt u meer informatie neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Namens de gemeente Arnhem bieden we het ponton te koop aan op basis van inschrijving.

Het ponton is in 2019 gedubbeld en voorzien van een warmtewisselaar. Het betreft een onderdeel van de oude scheepsbrug van Arnhem. Het ponton wordt in Arnhem zonder ligplaats aangeboden en heeft de afmetingen van circa 14 x 5 meter. Het ponton is ideaal als een extra terras of om een schuur op te vestigen.

Hierbij nog enkele kenmerken:

 • Bouwjaar circa 1945
 • Gedubbeld in 2019
 • Afmetingen circa 14 x 5 meter
 • Voorzien van een warmtewisselaar

Heeft u een ligplaats en bent u op zoek naar een ponton? Dan bent u van harte welkom om het ponton in Arnhem te komen ontdekken. Bel ons voor het maken van een afspraak op een van de kijkdagen.

Vraagprijs is vastgesteld op bieden vanaf € 5.000,- K.K.

Verkoop bij inschrijving

Het object wordt namens de gemeente Arnhem door middel van een inschrijving verkocht. Aanvullende informatie over het schip, de inschrijving/ en verkoopprocedure en nadere voorwaarden zijn via de makelaar te verkrijgen, neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

Kijkdagen

Wij nodigen u graag uit voor een bezichtiging van het ponton. U kunt bij ons een afspraak inplannen voor een bezichtiging op de navolgende dagen:

 • Maandag 14 november tussen 9.00 en 12.00
 • Zaterdag 26 november tussen 9.00 en 12.00
 • Donderdag 1 december tussen 13.00 en 17.00
 • Zaterdag 10 december tussen 9.00 en 12.00
 • Vrijdag 16 december tussen 9.00 en 12.00

Inschrijvingstermijn

De inschrijving sluit op maandag 19 december 2022 om 11.00 uur.

Uitsluitend schriftelijke eindbiedingen en uitsluitend ingediend bij WesselswaterWonen, gevestigd te Nieuwegein, kunnen in behandeling worden genomen. Biedingen welke niet aan de inschrijving-/ en verkoopvoorwaarden voldoen, worden niet in behandeling genomen. Geïnteresseerden die een eindbod indienen moeten tezamen met het eindbod verklaren in te stemmen met de nadere voorwaarden zoals opgenomen in de concept koopovereenkomst.

Gunningscriteria;

De Verkoper gunt de verkoop van het schip aan diegene die;

Het hoogste, onvoorwaardelijke eindbod heeft ingediend én de volgende nadere verkoopvoorwaarden accepteert;

 • Dat Koper en Verkoper een koopovereenkomst aangaan onder het voorbehoud dat het college van B&W met de verkoop dient in te stemmen en dat bij het uitblijven van die instemming er geen overeenkomst tot stand komt;
 • Dat Koper instemt met huidige staat van het woonschip zoals dat wordt aangeboden (as is, where is) en dat Koper Verkoper van iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de staat van het schip vrijwaart en geen beroep zal doen op art. 7: 17 BW en/ of dwaling;
 • Dat Koper de kosten voor de notariële afhandeling en de over- en/ of inschrijving in de betreffende registers voor zijn rekening neemt;
 • Dat Koper de notariële afhandeling door een notaris van Dirkzwager N.V. laat plaats vinden;
 • dat Koper de kosten en risico’s voor het verplaatsen van het schip, eventuele keuringen en reparaties ten behoeve van het verplaatsen voor zijn rekening neemt;
 • Dat Koper het schip uiterlijk één maand na het transport bij de notaris uit de haven verwijdert;
 • Dat bij de verkoop van het schip geen ligplaats is inbegrepen;
 • Dat Koper de overige voorwaarden, zoals opgenomen in de concept koopovereenkomst, accepteert;
 • Dat Koper accepteert dat het hoogste, onvoorwaardelijke eindbod geanonimiseerd wordt medegedeeld aan de andere geïnteresseerden die een eindbod hebben gedaan;