Woonschip Zeemeeuw zonder ligplaats

Is de woonschip Zeemeeuw uw nieuwe waterwoning of wilt u meer informatie neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Namens de gemeente Arnhem bieden we het woonschip Zeemeeuw te koop aan op basis van inschrijving.

Het oude schip Zeemeeuw is door de vorige eigenaar flink verbouwd tot een schark (woonschip met arkopbouw).

De nieuwe eigenaar kan de opbouw verder afmaken naar eigen wensen of het geheel historisch herstellen tot een ruim woonschip.

K

Indeling

Op de begane grond is een grote open ruimte welke naar eigen idee verder ingedeeld kan worden. Hieronder is een ruime kelder met in de achterkant van het schip de technische ruimte met een generator, werking onbekend.

Op de verdieping zijn 2 studio’s met een eigen ingang. Deze kunnen naar wens verder afgemaakt worden.

 

K

Techniek

Stalen casco met een houtskeletbouw opbouw. Door het woonschip heen zijn al diverse voorzieningen getroffen voor water en stroom. Deze kunnen naar wens verder worden afgebouwd. Diverse bouwmaterialen zijn hiervoor aanwezig.

Hierbij nog enkele kenmerken:

 

  • Afmetingen: circa 26,70 x 5,30 meter
  • Vlakterapport van januari 2008
  • Houtskeletbouw opbouw
  • Generator aanwezig, werking is onbekend

Heeft u een ligplaats en bent u op zoek naar een andere woonark? Dan bent u van harte welkom om de Zeemeeuw in Arnhem te komen ontdekken. Bel ons voor het maken van een afspraak op een van de kijkdagen.

Verkocht.

Verkoop bij inschrijving

Het object wordt namens de gemeente Arnhem door middel van een inschrijving verkocht. Aanvullende informatie over het schip, de inschrijving/ en verkoopprocedure en nadere voorwaarden zijn via de makelaar te verkrijgen, neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

Kijkdagen

Wij nodigen u graag uit voor een bezichtiging van de Zeemeeuw. U kunt bij ons een afspraak inplannen voor een bezichtiging op de navolgende dagen:

 • Maandag 14 november tussen 9.00 en 12.00
 • Zaterdag 26 november tussen 9.00 en 12.00
 • Donderdag 1 december tussen 13.00 en 17.00
 • Zaterdag 10 december tussen 9.00 en 12.00
 • Vrijdag 16 december tussen 9.00 en 12.00

Inschrijvingstermijn

De inschrijving sluit op maandag 19 december 2022 om 11.00 uur.

Uitsluitend schriftelijke eindbiedingen en uitsluitend ingediend bij WesselswaterWonen, gevestigd te Nieuwegein, kunnen in behandeling worden genomen. Biedingen welke niet aan de inschrijving-/ en verkoopvoorwaarden voldoen, worden niet in behandeling genomen. Geïnteresseerden die een eindbod indienen moeten tezamen met het eindbod verklaren in te stemmen met de nadere voorwaarden zoals opgenomen in de concept koopovereenkomst.

Gunningscriteria;

De Verkoper gunt de verkoop van het schip aan diegene die;

Het hoogste, onvoorwaardelijke eindbod heeft ingediend én de volgende nadere verkoopvoorwaarden accepteert;

 • Dat Koper en Verkoper een koopovereenkomst aangaan onder het voorbehoud dat het college van B&W met de verkoop dient in te stemmen en dat bij het uitblijven van die instemming er geen overeenkomst tot stand komt;
 • Dat Koper instemt met huidige staat van het woonschip zoals dat wordt aangeboden (as is, where is) en dat Koper Verkoper van iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de staat van het schip vrijwaart en geen beroep zal doen op art. 7: 17 BW en/ of dwaling;
 • Dat Koper de kosten voor de notariële afhandeling en de over- en/ of inschrijving in de betreffende registers voor zijn rekening neemt;
 • Dat Koper de notariële afhandeling door een notaris van Dirkzwager N.V. laat plaats vinden;
 • dat Koper de kosten en risico’s voor het verplaatsen van het schip, eventuele keuringen en reparaties ten behoeve van het verplaatsen voor zijn rekening neemt;
 • Dat Koper het schip uiterlijk één maand na het transport bij de notaris uit de haven verwijdert;
 • Dat bij de verkoop van het schip geen ligplaats is inbegrepen;
 • Dat Koper de overige voorwaarden, zoals opgenomen in de concept koopovereenkomst, accepteert;
 • Dat Koper accepteert dat het hoogste, onvoorwaardelijke eindbod geanonimiseerd wordt medegedeeld aan de andere geïnteresseerden die een eindbod hebben gedaan;